Sắp Tết rồi!!!

 
Ngày
 
Giờ
 
Phút
 
Giây

Sản vật Tết
GÀ ĐỒI PHÚ THỌ
đã có tại Chợ Sản Vật
www.chosanvat.com