Tuổi Quý Dậu 1993

32 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Gà   Lâu Túc Kê (Gà nhà gác)

Mệnh Kim-   Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 1993 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Lục hợp

Địa chi hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Sinh sản miếu vụ

Cung vận xấu

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Lục hợp

Địa chi hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Sinh sản miếu vụ

Cung vận xấu

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Tuổi 1993 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: