Liên hệ

Sắp Tết chỉ vận hành tại một địa chỉ duy nhất saptet.com mà không có ứng dụng trên kho ứng dụng. Nếu muốn thuận tiện khi truy cập, bạn có thể thêm trực tiếp saptet.com vào màn hình điện thoại để chạy giống như các app khác mà không cần phải cài đặt bất cứ thứ gì.

img_1

Mọi nhu cầu liên hệ mời bạn gửi cho saptet.com theo mẫu dưới đây.

Gửi thư liên hệ

Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: