Kim Lâu và tuổi phạm hạn Kim Lâu 2024

Kim Lâu là gì?

Kim Lâu là những năm khó khăn mà đời người gặp phải, không thuận lợi để tiến hành những việc trọng đại như hôn nhân, xây nhà, khởi nghiệp, đầu tư...

Có 4 loại Kim Lâu (Tứ Kim Lâu) là: Kim Lâu thân, Kim Lâu thê, Kim Lâu tử, Kim Lâu súc.

Một, Ba, Sáu, Tám: Kim Lâu
Dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng!

Một, Ba, Sáu, Tám chính là phép tính tuổi Kim Lâu: Lấy tuổi mụ của một người chia cho 9, nếu số dư là một trong các số 1, 3, 6, 8 thì người đó đang phạm Kim Lâu, theo thứ tự Thân, Thê, Tử, Súc. Nếu số dư không phải là các số 1, 3, 6, 8 nói trên thì không phạm Kim Lâu.

Tuy vậy không phải tuổi Kim Lâu nào cũng xấu, còn tùy thuộc giới tính và công việc mà mình định làm.

Bảng tra tuổi Kim Lâu 2024

Tuổi Ất Mùi 2015

Kim Lâu thân

Tuổi Kỷ Mùi 1979

Kim Lâu thân

Tuổi Quý Mùi 1943

Kim Lâu thân

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Nếu tiến hành việc trọng đại sẽ gây khó khăn cho chính bản thân mình.

Kim Lâu thê

Hại cho vợ/chồng

Nếu tiến hành việc trọng đại sẽ gây khó khăn cho người vợ/chồng của mình.

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Nếu tiến hành việc trọng đại sẽ gây khó khăn cho con cái của mình.

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nếu tiến hành việc trọng đại sẽ gây khó khăn cho gia súc, vật nuôi.


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: