Tuổi Mậu Tý 2008

17 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Chuột   Thương Nội Chi Thử (Chuột trong kho)

Mệnh Hỏa+   Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 2008 trong năm 2024

Nam mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Đại bại thoái điền

Cung vận xấu

Kê giáp viên

Gà về vườn

Nữ mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Đại bại thoái điền

Cung vận xấu

Kê giáp viên

Gà về vườn


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: