Hạn Tam Tai 2024

Theo tín ngưỡng dân gian, mỗi đời người sẽ có những chu kỳ 3 năm liên tiếp gặp chuyện không may, thậm chí tai họa. Chu kỳ này cứ 12 năm thì lặp lại một lần, gọi là Tam Tai (tam là ba, tai là tai họa). Trong 3 năm tam tai thì mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ có khác nhau, thông thường thì tam tai năm thứ 2 (năm giữa) là nặng nhất.

Năm Tam Tai và cách tính

Các con giáp trong cùng một nhóm tam hợp thì chịu cùng một hạn tam tai, nghĩa là 3 năm tam tai liên tiếp giống nhau. Dân gian nói "Tam hợp hóa Tam tai" là ý như vậy.

Bảng tra hạn Tam Tai 2024

Tuổi Mậu Tý 2008

Tam Tai năm 3

Tuổi Bính Tý 1996

Tam Tai năm 3

Tuổi Giáp Tý 1984

Tam Tai năm 3

Tuổi Nhâm Tý 1972

Tam Tai năm 3

Tuổi Canh Tý 1960

Tam Tai năm 3

Tuổi Mậu Tý 1948

Tam Tai năm 3

Tuổi Bính Tý 1936

Tam Tai năm 3

Tam Tai năm 1

Hạn Tam Tai năm đầu

Không nên bắt đầu công việc mới: Đầu tư, làm ăn lớn, xây nhà, cưới hỏi...

Những công việc cũ đang làm dang dở hoặc trước đó tạm dừng mà năm mới tiếp tục làm thì không tính là khởi đầu việc mới.

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Năm tam tai nặng nhất trong 3 năm. Lưu ý đề phòng các yếu tố may mắn và sức khỏe.

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Năm nhẹ nhất trong 3 năm tam tai. Tránh hoàn thành công việc vào năm này.

Nếu có thể thì cố gắng tạm dừng hoàn thành các việc quan trọng qua năm sau để tránh hạn tam tai.


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: