Tuổi Tân Mùi 1991

34 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Dê   Đắc Lộc Chi Dương (Dê có lộc)

Mệnh Thổ-   Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi)

Hợp màu đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu đất.

Kỵ màu xanh lá cây.

Tuổi 1991 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Phu/thê, tử thoái lạc

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Phu/thê, tử thoái lạc

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Tuổi 1991 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Lục Hoang Ốc

Cung Hoang Ốc, kỵ làm nhà

Tam hợp

Hợi - Mão - Mùi

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Nữ mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Lục Hoang Ốc

Cung Hoang Ốc, kỵ làm nhà

Tam hợp

Hợi - Mão - Mùi

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: