Tuổi Giáp Tuất 1994

31 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Chó   Thủ Thân Chi Cẩu (Chó giữ mình)

Mệnh Hỏa+   Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1994 trong năm 2024

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Đại bại thoái điền

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Đại bại thoái điền

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: