Tuổi Quý Mùi 2003

22 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Dê   Quần Nội Chi Dương (Dê trong đàn)

Mệnh Mộc-   Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương)

Hợp màu xanh dương, đen, xanh lá cây.

Kỵ màu trắng, bạc, ghi, xám.

Tuổi 2003 trong năm 2024

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: