Tuổi Ất Dậu 2005

20 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Gà   Xướng Ngọ Chi Kê (Gà gáy trưa)

Mệnh Thủy-   Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối)

Hợp màu trắng, bạc, ghi, xám, xanh dương, đen.

Kỵ màu vàng, nâu đất.

Tuổi 2005 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Lục hợp

Địa chi hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Bệnh phù, tuyệt mệnh

Cung vận xấu

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Nữ mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Lục hợp

Địa chi hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Bệnh phù, tuyệt mệnh

Cung vận xấu

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Tuổi 2005 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Đồ hình, hỏa quang

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng

Nữ mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Đồ hình, hỏa quang

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: