Tuổi Đinh Mão 1987

38 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Mèo   Vọng Nguyệt Chi Thố (Thỏ ngắm trăng)

Mệnh Hỏa-   Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1987 trong năm 2024

Nam mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Nhân công tiến điền

Cung vận tốt

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Nữ mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Nhân công tiến điền

Cung vận tốt

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: