Tuổi Nhâm Thân 1992

33 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Khỉ   Thanh Tú Chi Hầu (Khỉ thanh tú)

Mệnh Kim+   Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 1992 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Lục Hoang Ốc

Cung Hoang Ốc, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Nữ mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Lục Hoang Ốc

Cung Hoang Ốc, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Tuổi 1992 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Quý nhân quan lộc

Cung vận tốt

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Quý nhân quan lộc

Cung vận tốt

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: