Tuổi Giáp Thân 2004

21 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Khỉ   Quá Thụ Chi Hầu (Khỉ leo cây)

Mệnh Thủy+   Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối)

Hợp màu trắng, bạc, ghi, xám, xanh dương, đen.

Kỵ màu vàng, nâu đất.

Tuổi 2004 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thủy Diệu

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu thê

Hại cho vợ/chồng

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Nữ mạng

Mộc Đức

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu thê

Hại cho vợ/chồng

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Tuổi 2004 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Ra quan tiến lộc

Cung vận tốt

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Nữ mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Ra quan tiến lộc

Cung vận tốt

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: