Ngày hoàng đạo, hắc đạo

Ngày Hoàng đạo là ngày có một trong các cát tinh sau đây: Thanh Long, Minh Đường, Kim Quỹ, Kim Đường, Ngọc Đường, Tư Mệnh.

Ngày Hắc đạo là ngày có một trong các hung tinh sau đây: Câu Trần, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Nguyên Vũ.

Câu Trần

Ngày Hắc đạo

Tức Địa Ngục tinh. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Câu Trần là ngày hắc đạo, không tốt, đặc biệt xấu với các việc như: cưới hỏi, động thổ, đổ mái, xuất hành, tu tạo, tế tự, chữa bệnh, khai trì...

Ngày Câu Trần hắc đạo luôn rơi vào các ngày thuộc chi âm (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi).

Thi lệ: Chánh thất tầm trư nhị bát ngưu, tam cửu mão tứ thập xà hưu, ngũ thập nhất dương trình bôn tẩu, lục thập nhị lộ thượng kê lưu.

Thanh Long

Ngày Hoàng đạo

Tức Thiên Ất tinh, Thiên Quý tinh. Ngày Thanh Long hoàng đạo chủ về hỷ sự, may mắn nên rất tốt cho các việc như: cưới hỏi, khai trương, thi cử...

Ngày Thanh Long hoàng đạo luôn rơi vào ngày thuộc chi dương (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất).

Thi lệ: Chánh thất nguyệt phùng thử, nhị bát hổ đương đầu, tam cửu long cư thủy, tứ thập mã phương cầu, ngũ thập nhất hầu lệ, lục thập nhị khuyển ưu.

Minh Đường

Ngày Hoàng đạo

Tức Quý Nhân tinh, Minh Phụ tinh. Ngày Minh Đường hoàng đạo là ngày mang lại nguồn năng lượng tích cực, sinh khí tốt, giúp con người khỏe mạnh, tâm lý lạc quan, phấn chấn, làm việc gì cũng thành công và gặp nhiều may mắn.

Ngày này hay được chọn để làm các việc như: nhập học, khai trương, nhậm chức, cưới hỏi, giao thương, động thổ...

Thi lệ: Chánh thất tầm ngưu nhị bát thỏ, tam cửu xà phùng tứ thập dương, ngũ thập nhất nguyệt thính kê xướng, lục thập nhị nguyệt bả trư tường.

Thiên Hình

Ngày Hắc đạo

Ngày Thiên Hình hắc đạo rất xấu với các việc trọng đại hoặc các việc liên quan tới giao tế như: cưới hỏi, xây dựng, nhậm chức, nhập học, khai trương, tậu xe, mua nhà...

Ngày Thiên Hình hắc đạo luôn rơi vào ngày thuộc chi dương (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất).

Thi lệ: Chánh thất phùng dần nhị bát thìn, tam cửu ngọ thượng tứ thập thân, ngũ thập nhất nguyệt nguyên cư tuất, lục thập nhị nguyệt tý vi chân. Bất nghi dụng, đại kỵ từ tụng.

Chu Tước

Ngày Hắc đạo

Tức Thiên Ngục tinh. Chu Tước hắc đạo là ngày xấu, không tốt để làm các việc quan trọng, đặc biệt rất xấu cho việc phát triển tài lộc như khai trương, mở xưởng, nhập trạch...

Ngày Chu Tước luôn rơi vào các ngày thuộc chi âm (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi).

Thi lệ: Chánh thất cầu mão nhị bát tị, tam cửu mùi thượng tứ thập dậu, ngũ thập nhất nguyệt hợi vi chân, lục thập nhị nguyệt sửu thượng tê.

Kim Quỹ

Ngày Hoàng đạo

Tức Phúc Đức tinh, Nguyệt Tiên tinh. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Kim Quỹ hoàng đạo được xem là ngày lý tưởng để tiến hành các công việc liên quan đến hôn sự như: cầu hôn, dạm ngõ, tổ chức lễ đính hôn, thành hôn, đăng ký kết hôn... và các công việc liên quan đến giao tiếp, thỏa thuận, tranh biện, hội họp...

Thi lệ: Chánh thất khóa long khứ, nhị bát kỵ mã tẩu, tam cửu thính viên khiếu, tứ thập hiềm khuyển ẩu, ngũ thập nhất thử ngâm, lục thập nhị hổ hống.

Kim Đường

Ngày Hoàng đạo

Tức Địa Tài tinh. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Kim Đường hoàng đạo là một ngày tốt, có nhiều phúc thần nên làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, gây dựng nên cơ đồ, vinh hiển, giàu sang phú quý, rất tốt cho các việc: khởi công, động thổ, khai trương, cưới hỏi, nhậm chức...

Ngày Kim Đường luôn rơi vào những ngày thuộc chi âm (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi).

Thi lệ: Chánh thất xà đương lộ, nhị bát dương quy sạn, tam cửu kim kê xướng, tứ thập dã trư thương, ngũ thập nhất ngưu tẩu, lục thập nhị thỏ hoàn.

Bạch Hổ

Ngày Hắc đạo

Tức Thiên Tai tinh. Ngày Bạch Hổ hắc đạo là ngày hung nên làm việc gì cũng xấu, nhất là việc mai táng thì tối kỵ. Theo tín ngưỡng, nếu mai táng vào ngày này thì con cháu ở chốn dương gian sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối, hiểm họa.

Ngày Bạch Hổ là ngày xấu thường gắn liền với tính chất sát phạt, ôn dịch, giết chóc, tai họa nên với những người có phúc đức kém hoặc hay làm điều xấu sẽ dễ gặp những chuyện rủi ro, tai họa.

Thi lệ: Chánh thất mã triều thiên, nhị bát cận hầu biên, tam cửu khuyển vi bạn, tứ thập thử chánh minh, ngũ thập nhất úy hổ, lục thập nhị long miên.

Ngọc Đường

Ngày Hoàng đạo

Tức Thiếu Vi tinh. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Ngọc Đường hoàng đạo luôn rơi vào những ngày thuộc chi âm (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi), là ngày rất tốt cho việc phát triển tài năng như thi cử, khai trương, động thổ, nhậm chức...

Thi lệ: Chánh thất dương nhị bát kê cầu, tam cửu tầm trư tứ thập ngưu, ngũ thập nhất nguyệt ngọc thỏ tẩu, lục thập nhị nguyệt nam xà du.

Thiên Lao

Ngày Hắc đạo

Tức Tỏa Thần tinh. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Thiên Lao là ngày hắc đạo, làm việc gì cũng không được thuận lợi, như ý, dễ vướng vào tranh cãi, bất hòa hay kiện tụng. Ngày này đặc biệt xấu với các việc như: động thổ, nhập trạch, xuất hành, chữa bệnh, cưới hỏi...

Thi lệ: Chánh thất thị thân nhị bát tuất, tam cửu trị tý tứ thập dần, ngũ thập nhất nguyệt tầm thìn địa, lục thập nhị nguyệt ngọ thượng minh.

Nguyên Vũ

Ngày Hắc đạo

Tức Thiên Sát tinh. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Nguyên Vũ (hay Nguyên Vu) hắc đạo luôn rơi vào ngày thuộc chi âm (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi), là ngày rất xấu, làm việc gì cũng thất bại và để lại hệ lụy tiêu cực, nhất là những việc như: cưới hỏi, làm nhà, nhập trạch, ký kết, khai trương, nhậm chức...

Thi lệ: Chánh thất phùng kê nhị bát trư, tam cửu tầm ngưu tứ thập thỏ, ngũ thập nhất nguyệt hội xà khứ, lục thập nhị nguyệt tầm dương vị.

Tư Mệnh

Ngày Hoàng đạo

Tức Phượng Liễn tinh, Nguyệt Tiên tinh, là ngày tốt lành, trợ giúp đắc lực cho bản mệnh của con người nên rất tốt cho các việc như: khai trương, động thổ, ký kết hợp đồng, cưới hỏi...

Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Tư Mệnh hoàng đạo luôn trùng với sao Thiên Quang, một vì sao tốt trong hệ thống cát tinh nhật thần và rơi vào ngày thuộc chi dương (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất).

Thi lệ: Chánh thất ngộ tuất nhị bát tý, tam cửu dần tứ thập thìn khuy, ngũ thập nhất nguyệt ngọ đoan đích, lục thập nhị nguyệt thân vô nghi.


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: