Lịch tiết khí: Các mùa và 24 tiết khí trong năm

Mỗi năm có bốn mùahai mươi tư tiết khí, một mùa tương ứng với 6 tiết khí. Mỗi tiết khí kéo dài khoảng 15 ngày, tức khoảng nửa tháng. Như vậy 24 tiết khí tương ứng với 12 tháng trong năm (12 x 2 = 24). Lịch tiết khí được xây dựng bằng cách xác định các vị trí trên quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời (kinh độ mặt trời). Kinh độ 0 (360) ứng với tiết Xuân phân, chính giữa mùa xuân.

Lịch tiết khí không phải Dương lịch, tuy 2 loại lịch này có sự tương đồng về thời gian (do đều tính bằng các vị trí trên quỹ đạo mặt trời).

Lịch tiết khí cũng không phải Âm lịch, tuy 2 loại lịch đều là phát minh của phương Đông (Trung Quốc). Trên thực tế, lịch tiết khí và âm lịch khác nhau hoàn toàn, do một lịch tính theo mặt trời, lịch kia thì tính theo mặt trăng.

Danh sách 24 tiết khí

Danh sách 24 tiết khí theo thứ tự trong năm, bắt đầu từ tiết Lập xuân (tiết đầu tiên của mùa xuân) và kết thúc ở tiết Đại hàn (tiết cuối cùng của mùa đông), được liệt kê trong bảng dưới đây.

Lưu ý: Ngày bắt đầu của từng tiết khí có thể chênh lệch 01 (một) ngày theo các năm khác nhau. Để biết chính xác ngày chuyển tiết của từng tiết khí trong năm hiện tại, bạn tra cứu trong phần Lịch vạn niên. Ngày tháng ghi ở đây là dương lịch, vì lịch tiết khí được tính toán theo kinh độ mặt trời, như đã nói ở trên.

 1. Lập xuân

  Từ ngày 4/2

 2. Vũ thủy

  Từ ngày 18/2

 3. Kinh trập

  Từ ngày 5/3

 4. Xuân phân

  Từ ngày 20/3

 5. Thanh minh

  Từ ngày 4/4

 6. Cốc vũ

  Từ ngày 20/4

 7. Lập hạ

  Từ ngày 5/5

 8. Tiểu mãn

  Từ ngày 21/5

 9. Mang chủng

  Từ ngày 5/6

 10. Hạ chí

  Từ ngày 21/6

 11. Tiểu thử

  Từ ngày 7/7

 12. Đại thử

  Từ ngày 22/7

 13. Lập thu

  Từ ngày 7/8

 14. Xử thử

  Từ ngày 23/8

 15. Bạch lộ

  Từ ngày 7/9

 16. Thu phân

  Từ ngày 23/9

 17. Hàn lộ

  Từ ngày 8/10

 18. Sương giáng

  Từ ngày 23/10

 19. Lập đông

  Từ ngày 7/11

 20. Tiểu tuyết

  Từ ngày 22/11

 21. Đại tuyết

  Từ ngày 7/12

 22. Đông chí

  Từ ngày 21/12

 23. Tiểu hàn

  Từ ngày 5/1

 24. Đại hàn

  Từ ngày 20/1

Hết tiết Đại hàn lại quay về tiết Lập xuân, cứ như vậy tạo thành một năm tiết khí với bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông.

24 tiết khí

Mùa xuân

Mùa xuân bắt đầu tại thời điểm kinh độ mặt trời ở vị trí 315 độ, tức thời điểm chuyển tiết Lập xuân.

Lập xuân1

Tiết đầu xuân.

Kinh độ mặt trời: 315°.

Vũ thủy2

Tiết đầu xuân, mưa ẩm.

Kinh độ mặt trời: 330°.

Kinh trập3

Tiết giữa xuân, sâu bọ tỉnh giấc.

Kinh độ mặt trời: 345°.

Xuân phân4

Tiết giữa xuân.

Kinh độ mặt trời: 0°.

Thanh minh5

Tiết cuối xuân, thời tiết trong sáng.

Kinh độ mặt trời: 15°.

Cốc vũ6

Tiết cuối xuân, mưa rào.

Kinh độ mặt trời: 30°.

Mùa hạ

Mùa hạ bắt đầu tại thời điểm kinh độ mặt trời ở vị trí 45 độ, tức thời điểm chuyển tiết Lập hạ.

Lập hạ1

Tiết đầu hè.

Kinh độ mặt trời: 45°.

Tiểu mãn2

Tiết đầu hè, có lũ nhỏ.

Kinh độ mặt trời: 60°.

Mang chủng3

Tiết giữa hè, ngũ cốc trổ bông.

Kinh độ mặt trời: 75°.

Hạ chí4

Tiết giữa hè.

Kinh độ mặt trời: 90°.

Tiểu thử5

Tiết cuối hè, nóng nhẹ.

Kinh độ mặt trời: 105°.

Đại thử6

Tiết cuối hè, nắng gắt, oi bức.

Kinh độ mặt trời: 120°.

Mùa thu

Mùa thu bắt đầu tại thời điểm kinh độ mặt trời ở vị trí 135 độ, tức thời điểm chuyển tiết Lập thu.

Lập thu1

Tiết đầu thu.

Kinh độ mặt trời: 135°.

Xử thử2

Tiết đầu thu, mưa ngâu.

Kinh độ mặt trời: 150°.

Bạch lộ3

Tiết giữa thu, nắng nhạt.

Kinh độ mặt trời: 165°.

Thu phân4

Tiết giữa thu.

Kinh độ mặt trời: 180°.

Hàn lộ5

Tiết cuối thu, thời tiết mát mẻ.

Kinh độ mặt trời: 195°.

Sương giáng6

Tiết cuối thu, có sương mù.

Kinh độ mặt trời: 210°.

Mùa đông

Mùa đông bắt đầu tại thời điểm kinh độ mặt trời ở vị trí 225 độ, tức thời điểm chuyển tiết Lập đông.

Lập đông1

Tiết đầu đông.

Kinh độ mặt trời: 225°.

Tiểu tuyết2

Tiết đầu đông.

Kinh độ mặt trời: 240°.

Đại tuyết3

Tiết giữa đông.

Kinh độ mặt trời: 255°.

Đông chí4

Tiết giữa đông.

Kinh độ mặt trời: 270°.

Tiểu hàn5

Tiết cuối đông, rét nhẹ.

Kinh độ mặt trời: 285°.

Đại hàn6

Tiết cuối đông, rét đậm.

Kinh độ mặt trời: 300°.

Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: