Các mùa và 24 tiết khí trong năm

Mỗi năm có bốn mùahai mươi tư tiết khí, mỗi mùa tương ứng với 6 tiết khí. Lịch tiết khí được xây dựng bằng cách xác định các vị trí trên quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời (kinh độ mặt trời). Kinh độ 0 (360) ứng với tiết Xuân phân, chính giữa mùa xuân.

Lịch tiết khí không phải Dương lịch, tuy 2 loại lịch này có sự tương đương về thời gian (do đều tính bằng các vị trí trên quỹ đạo mặt trời).

Lịch tiết khí cũng không phải Âm lịch, tuy 2 loại lịch đều là phát minh của phương Đông (Trung Quốc). Trên thực tế, lịch tiết khí và âm lịch khác nhau hoàn toàn, do một lịch tính theo mặt trời, lịch kia thì tính theo mặt trăng.

Mùa xuân

Mùa xuân bắt đầu tại thời điểm kinh độ mặt trời ở vị trí 315 độ, tức thời điểm chuyển tiết Lập xuân.

Lập xuân1

Tiết đầu xuân.

Kinh độ mặt trời: 315°.

Vũ thủy2

Tiết đầu xuân, mưa ẩm.

Kinh độ mặt trời: 330°.

Kinh trập3

Tiết giữa xuân, sâu bọ tỉnh giấc.

Kinh độ mặt trời: 345°.

Xuân phân4

Tiết giữa xuân.

Kinh độ mặt trời: 0°.

Thanh minh5

Tiết cuối xuân, thời tiết trong sáng.

Kinh độ mặt trời: 15°.

Cốc vũ6

Tiết cuối xuân, mưa rào.

Kinh độ mặt trời: 30°.

Mùa hạ

Mùa hạ bắt đầu tại thời điểm kinh độ mặt trời ở vị trí 45 độ, tức thời điểm chuyển tiết Lập hạ.

Lập hạ7

Tiết đầu hè.

Kinh độ mặt trời: 45°.

Tiểu mãn8

Tiết đầu hè, có lũ nhỏ.

Kinh độ mặt trời: 60°.

Mang chủng9

Tiết giữa hè, ngũ cốc trổ bông.

Kinh độ mặt trời: 75°.

Hạ chí10

Tiết giữa hè.

Kinh độ mặt trời: 90°.

Tiểu thử11

Tiết cuối hè, nóng nhẹ.

Kinh độ mặt trời: 105°.

Đại thử12

Tiết cuối hè, nắng gắt, oi bức.

Kinh độ mặt trời: 120°.

Mùa thu

Mùa thu bắt đầu tại thời điểm kinh độ mặt trời ở vị trí 135 độ, tức thời điểm chuyển tiết Lập thu.

Lập thu13

Tiết đầu thu.

Kinh độ mặt trời: 135°.

Xử thử14

Tiết đầu thu, mưa ngâu.

Kinh độ mặt trời: 150°.

Bạch lộ15

Tiết giữa thu, nắng nhạt.

Kinh độ mặt trời: 165°.

Thu phân16

Tiết giữa thu.

Kinh độ mặt trời: 180°.

Hàn lộ17

Tiết cuối thu, thời tiết mát mẻ.

Kinh độ mặt trời: 195°.

Sương giáng18

Tiết cuối thu.

Kinh độ mặt trời: 210°.

Mùa đông

Mùa đông bắt đầu tại thời điểm kinh độ mặt trời ở vị trí 225 độ, tức thời điểm chuyển tiết Lập đông.

Lập đông19

Tiết đầu đông.

Kinh độ mặt trời: 225°.

Tiểu tuyết20

Tiết đầu đông.

Kinh độ mặt trời: 240°.

Đại tuyết21

Tiết giữa đông.

Kinh độ mặt trời: 255°.

Đông chí22

Tiết giữa đông.

Kinh độ mặt trời: 270°.

Tiểu hàn23

Tiết cuối đông, rét nhẹ.

Kinh độ mặt trời: 285°.

Đại hàn24

Tiết cuối đông, rét đậm.

Kinh độ mặt trời: 300°.


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: