Tuổi Đinh Mão 1927

98 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Mèo   Vọng Nguyệt Chi Thố (Thỏ ngắm trăng)

Mệnh Hỏa-   Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1927 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Đại bại thoái điền

Cung vận xấu

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Nữ mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Đại bại thoái điền

Cung vận xấu

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Tuổi 1927 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Đồ hình, hỏa quang

Cung vận xấu

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Đồ hình, hỏa quang

Cung vận xấu

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: