Can Chi và Lục thập hoa giáp

Các Thiên can và Địa chi kết hợp với nhau thành một vòng chu kỳ gồm 60 tổ hợp, hình thành nên lịch can chi, bắt đầu từ Giáp Tý và kết thúc ở Quý Hợi. Cứ hết một vòng (hết Quý Hợi) lại quay lại từ đầu (Giáp Tý) và chu kỳ này lặp đi lặp lại mãi.

60 tổ hợp trong một chu kỳ gọi là Lục thập hoa giáp (lục thập = sáu mươi).

Các can chi phải có cùng tính âm dương mới có thể kết hợp. Ví dụ: Giáp (dương) và Tý (dương) kết hợp thành Giáp Tý; Giáp (dương) và Sửu (âm) không thể kết hợp thành Giáp Sửu.

Thiên Can

Mười Thiên Can (Thập Can) theo thứ tự như sau:

 1. Giáp

  Mộc+

 2. Ất

  Mộc-

 3. Bính

  Hỏa+

 4. Đinh

  Hỏa-

 5. Mậu

  Thổ+

 6. Kỷ

  Thổ-

 7. Canh

  Kim+

 8. Tân

  Kim-

 9. Nhâm

  Thủy+

 10. Quý

  Thủy-

Thiên can tương hợp

Thiên can tương phá

Địa Chi

Mười hai Địa Chi (Thập Nhị Chi) theo thứ tự như sau:

 1. Sửu
 2. Dần
 3. Mão
 4. Thìn
 5. Tỵ
 6. Ngọ
 7. Mùi
 8. Thân
 9. Dậu
 10. Tuất
 11. Hợi

Tìm hiểu chi tiết về Địa Chi trong phần Địa chi và 12 con giáp.

Bảng lục thập hoa giáp

 1. Giáp Tý

  1984

 2. Ất Sửu

  1925, 1985

 3. Bính Dần

  1926, 1986

 4. Đinh Mão

  1927, 1987

 5. Mậu Thìn

  1928, 1988

 6. Kỷ Tỵ

  1929, 1989

 7. Canh Ngọ

  1930, 1990

 8. Tân Mùi

  1931, 1991

 9. Nhâm Thân

  1932, 1992

 10. Quý Dậu

  1933, 1993

 11. Giáp Tuất

  1934, 1994

 12. Ất Hợi

  1935, 1995

 13. Bính Tý

  1936, 1996

 14. Đinh Sửu

  1937, 1997

 15. Mậu Dần

  1938, 1998

 16. Kỷ Mão

  1939, 1999

 17. Canh Thìn

  1940, 2000

 18. Tân Tỵ

  1941, 2001

 19. Nhâm Ngọ

  1942, 2002

 20. Quý Mùi

  1943, 2003

 21. Giáp Thân

  1944, 2004

 22. Ất Dậu

  1945, 2005

 23. Bính Tuất

  1946, 2006

 24. Đinh Hợi

  1947, 2007

 25. Mậu Tý

  1948, 2008

 26. Kỷ Sửu

  1949, 2009

 27. Canh Dần

  1950, 2010

 28. Tân Mão

  1951, 2011

 29. Nhâm Thìn

  1952, 2012

 30. Quý Tỵ

  1953, 2013

 31. Giáp Ngọ

  1954, 2014

 32. Ất Mùi

  1955, 2015

 33. Bính Thân

  1956, 2016

 34. Đinh Dậu

  1957, 2017

 35. Mậu Tuất

  1958, 2018

 36. Kỷ Hợi

  1959, 2019

 37. Canh Tý

  1960, 2020

 38. Tân Sửu

  1961, 2021

 39. Nhâm Dần

  1962, 2022

 40. Quý Mão

  1963, 2023

 41. Giáp Thìn

  1964, 2024

 42. Ất Tỵ

  1965, 2025

 43. Bính Ngọ

  1966

 44. Đinh Mùi

  1967

 45. Mậu Thân

  1968

 46. Kỷ Dậu

  1969

 47. Canh Tuất

  1970

 48. Tân Hợi

  1971

 49. Nhâm Tý

  1972

 50. Quý Sửu

  1973

 51. Giáp Dần

  1974

 52. Ất Mão

  1975

 53. Bính Thìn

  1976

 54. Đinh Tỵ

  1977

 55. Mậu Ngọ

  1978

 56. Kỷ Mùi

  1979

 57. Canh Thân

  1980

 58. Tân Dậu

  1981

 59. Nhâm Tuất

  1982

 60. Quý Hợi

  1983


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: