Tuổi Mậu Thìn 1928

97 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Rồng   Thanh Ôn Chi Long (Rồng ôn hoà)

Mệnh Mộc+   Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Hợp màu xanh dương, đen, xanh lá cây.

Kỵ màu trắng, bạc, ghi, xám.

Tuổi 1928 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Cát khánh vượng nhân

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Cát khánh vượng nhân

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Tuổi 1928 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Nhân công tiến điền

Cung vận tốt

Hổ nhập nội

Hổ về đồng bằng

Nữ mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Nhân công tiến điền

Cung vận tốt

Hổ nhập nội

Hổ về đồng bằng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: