Tuổi Tân Mùi 1931

94 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Dê   Đắc Lộc Chi Dương (Dê có lộc)

Mệnh Thổ-   Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi)

Hợp màu đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu đất.

Kỵ màu xanh lá cây.

Tuổi 1931 trong năm 2024

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Huyết quang lao bệnh

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Huyết quang lao bệnh

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: