Tuổi Nhâm Thân 1932

93 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Khỉ   Thanh Tú Chi Hầu (Khỉ thanh tú)

Mệnh Kim+   Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 1932 trong năm 2024

Nam mạng

Thủy Diệu

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu thê

Hại cho vợ/chồng

Lục Hoang Ốc

Cung Hoang Ốc, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Bệnh phù, tuyệt mệnh

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Nữ mạng

Mộc Đức

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu thê

Hại cho vợ/chồng

Lục Hoang Ốc

Cung Hoang Ốc, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Bệnh phù, tuyệt mệnh

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: