Tuổi Ất Hợi 1935

90 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Lợn   Quá Vãng Chi Trư (Lợn hay đi)

Mệnh Hỏa-   Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1935 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Mộc Đức

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Hầu thực quả

Khỉ ăn hoa quả, trái cây

Nữ mạng

Thủy Diệu

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Hầu thực quả

Khỉ ăn hoa quả, trái cây

Tuổi 1935 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Tam hợp

Hợi - Mão - Mùi

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Quý nhân quan lộc

Cung vận tốt

Kê giáp viên

Gà về vườn

Nữ mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Tam hợp

Hợi - Mão - Mùi

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Quý nhân quan lộc

Cung vận tốt

Kê giáp viên

Gà về vườn


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: