Tuổi Kỷ Mão 1939

86 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Mèo   Sơn Lâm Chi Thố (Thỏ ở rừng)

Mệnh Thổ-   Thành Đầu Thổ (Đất trên thành)

Hợp màu đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu đất.

Kỵ màu xanh lá cây.

Tuổi 1939 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Tuổi 1939 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: