Tuổi Mậu Tý 1948

77 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Chuột   Thương Nội Chi Thử (Chuột trong kho)

Mệnh Hỏa+   Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1948 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Kê giáp viên

Gà về vườn

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Kê giáp viên

Gà về vườn

Tuổi 1948 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Cẩu cuồng phong

Chó trúng gió độc

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Cẩu cuồng phong

Chó trúng gió độc


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: