Đếm ngược Euro 2028

Sắp Euro rồi!!! Chỉ còn...

Bạn ơi, chỉ còn 1416 ngày nữa là đến Euro 2028 rồi!!!

Giờ Việt Nam - Euro 2028 diễn ra trong 31 ngày, từ Thứ sáu 9/6/2028 đến Chủ nhật 9/7/2028.

 1. Khai mạc: Thứ sáu 9/6/2028

  Âm lịch: 17/5/2028. Tiết Mang chủng. Ngày Hoàng đạo

 2. Chung kết: Chủ nhật 9/7/2028

  Âm lịch: 17/5/2028 (nhuận). Tiết Tiểu thử. Ngày Hắc đạo

  Ngày Du lịch Việt Nam


Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo
 1. T2
 2. T3
 3. T4
 4. T5
 5. T6
 6. T7
 7. CN
 1. 9
  Q.tế Thiếu nhi
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
  Mang chủng Môi trường TG
 6. 14
 7. 15
  Rằm T. 5
 8. 16
 9. 17
  Khai mạc Euro
 10. 18
 11. 19
 12. 20
 13. 21
 14. 22
 15. 23
 16. 24
 17. 25
 18. 26
  Ngày của Cha
 19. 27
 20. 28
 21. 29
  Hạ chí Báo chí VN
 22. 30
  Cự Giải
 23. 1/5 (nh)
  Mùng 1 ÂL
 24. 2
 25. 3
 26. 4
 27. 5
 28. 6
  Gia đình VN
 29. 7
 30. 8
 1. T2
 2. T3
 3. T4
 4. T5
 5. T6
 6. T7
 7. CN
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
  Tiểu thử
 7. 15
  Rằm T. 5 (nh)
 8. 16
 9. 17
  Chung kết Euro Du lịch VN
Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: