Lịch nghỉ lễ 2024

Tết Dương lịch

Lịch chính thức

Được nghỉ 3 ngày: 30/12/2023, 31/12/2023, 1/1/2024.

Tết Nguyên đán

Lịch chính thức

Được nghỉ 7 ngày: 8/2/2024, 9/2/2024, 10/2/2024, 11/2/2024, 12/2/2024, 13/2/2024, 14/2/2024.

Giỗ tổ Hùng Vương

Lịch chính thức

Được nghỉ 1 ngày: 18/4/2024.

Lễ 30/4 và 1/5

Lịch chính thức

Được nghỉ 5 ngày: 27/4/2024, 28/4/2024, 29/4/2024, 30/4/2024, 1/5/2024.

Quốc khánh 2/9

Lịch chính thức

Được nghỉ 4 ngày: 31/8/2024, 1/9/2024, 2/9/2024, 3/9/2024.

Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: