Lịch nghỉ lễ 2/9 năm 2024

Ngày 2/9 hàng năm được quy định là ngày Quốc khánh Việt Nam. Theo Bộ luật Lao động, người dân được nghỉ lễ vào ngày này và 01 ngày kế trước hoặc kế sau.

Lịch chính thức - Lễ Quốc khánh 2024 được nghỉ tổng cộng 4 ngày, từ Thứ bảy 31/8/2024 đến hết Thứ ba 3/9/2024.

 1. Thứ bảy 31/8/2024 ()

  Âm lịch: 28/7/2024. Tiết Xử thử. Ngày Hắc đạo

 2. Chủ nhật 1/9/2024

  Âm lịch: 29/7/2024. Tiết Xử thử. Ngày Hoàng đạo

 3. Thứ hai 2/9/2024

  Âm lịch: 30/7/2024. Tiết Xử thử. Ngày Hoàng đạo

  Ngày Quốc khánh

 4. Thứ ba 3/9/2024

  Âm lịch: 1/8/2024. Tiết Xử thử. Ngày Hoàng đạo

  Mùng 1 tháng 8 âm lịch


Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo
 1. T2
 2. T3
 3. T4
 4. T5
 5. T6
 6. T7
 7. CN
 1. 28
  Nghỉ lễ 2/9
 1. T2
 2. T3
 3. T4
 4. T5
 5. T6
 6. T7
 7. CN
 1. 29
  Nghỉ lễ 2/9
 2. 30
  Nghỉ lễ 2/9
 3. 1/8
  Nghỉ lễ 2/9 Mùng 1 ÂL
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
  Bạch lộ
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
  Thứ 6 ngày 13
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
  Tết Trung thu Rằm T. 8
 18. 16
 19. 17
 20. 18
 21. 19
  Q. tế Hòa bình
 22. 20
  Thu phân
 23. 21
  Thiên Bình
 24. 22
 25. 23
 26. 24
 27. 25
  Du lịch TG
 28. 26
 29. 27
 30. 28
Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: