Lễ Tạ ơn

Lễ Tạ ơn (tiếng Anh: Thanksgiving) diễn ra vào ngày Thứ năm lần thứ tư của tháng 11 hàng năm.

Lễ Tạ ơn 2024

Thứ năm 28/11/2024 ()

Âm lịch: 28/10/2024. Ngày Hắc đạo

Tiết Tiểu tuyết, tháng đầu đông.


Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo
 1. T2
 2. T3
 3. T4
 4. T5
 5. T6
 6. T7
 7. CN
 1. 1/10
  Mùng 1 ÂL
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
  Lập đông
 8. 8
 9. 9
  Pháp luật VN
 10. 10
  Trùng Thập
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
  Tết Hạ nguyên Rằm T. 10
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
  Q.tế Đàn ông
 20. 20
  Nhà giáo VN
 21. 21
 22. 22
  Nhân Mã Tiểu tuyết
 23. 23
  CTĐ VN
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
  Lễ Tạ ơn
 29. 29
 30. 30
Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: