Valentine Trắng

Thứ sáu 14/3/2025 ()

Âm lịch: 15/2/2025. Ngày Hoàng đạo

Tiết Kinh trập, tháng giữa xuân, sâu bọ tỉnh giấc.

Cũng là Rằm tháng 2.


Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo
 1. T2
 2. T3
 3. T4
 4. T5
 5. T6
 6. T7
 7. CN
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
  Kinh trập
 6. 7
 7. 8
 8. 9
  Phụ nữ 8/3
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. 13
 13. 14
 14. 15
  Valentine Trắng Rằm T. 2
 15. 16
 16. 17
 17. 18
 18. 19
  Vía Quan Âm
 19. 20
 20. 21
  Xuân phân Q.tế hạnh phúc
 21. 22
  Bạch Dương
 22. 23
  Nước TG
 23. 24
 24. 25
 25. 26
 26. 27
  TL Đoàn
 27. 28
  Thể thao VN
 28. 29
 29. 1/3
  Mùng 1 ÂL
 30. 2
 31. 3
  Hàn thực
Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: