Tuổi Tân Mão 2011

14 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Mèo   Ẩn Huyệt Chi Thố (Thỏ trong hang)

Mệnh Mộc-   Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách)

Hợp màu xanh dương, đen, xanh lá cây.

Kỵ màu trắng, bạc, ghi, xám.

Tuổi 2011 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Kim ngân thiên lộc

Cung vận tốt

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Kim ngân thiên lộc

Cung vận tốt

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Tuổi 2011 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Sinh sản miếu vụ

Cung vận xấu

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Sinh sản miếu vụ

Cung vận xấu

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: