Tuổi Giáp Ngọ 2014

11 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Ngựa   Vân Trung Chi Mã (Ngựa trong mây)

Mệnh Kim+   Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 2014 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Nữ mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Tuổi 2014 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Quý nhân quan lộc

Cung vận tốt

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Quý nhân quan lộc

Cung vận tốt

Long đắc vũ

Rồng gây mưa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: