Tuổi Ất Mùi 2015

10 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Dê   Kính Trọng Chi Dương (Dê được quý mến)

Mệnh Kim-   Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 2015 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Tuổi 2015 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Mộc Đức

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Tam hợp

Hợi - Mão - Mùi

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Đại bại thoái điền

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Nữ mạng

Thủy Diệu

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Tam hợp

Hợi - Mão - Mùi

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Đại bại thoái điền

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: