Tuổi Ất Mùi 2015

10 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Dê   Kính Trọng Chi Dương (Dê được quý mến)

Mệnh Kim-   Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 2015 trong năm 2024

Nam mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Long đắc vũ

Rồng gây mưa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: