Tuổi Kỷ Sửu 1949

76 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Trâu   Lâm Nội Chi Ngưu (Trâu trong chuồng)

Mệnh Hỏa-   Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1949 trong năm 2024

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Cẩu cuồng phong

Chó trúng gió độc

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Cẩu cuồng phong

Chó trúng gió độc


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: