Tuổi Tân Mão 1951

74 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Mèo   Ẩn Huyệt Chi Thố (Thỏ trong hang)

Mệnh Mộc-   Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách)

Hợp màu xanh dương, đen, xanh lá cây.

Kỵ màu trắng, bạc, ghi, xám.

Tuổi 1951 trong năm 2024

Nam mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Nữ mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: