Tuổi Nhâm Thìn 1952

73 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Rồng   Hành Vũ Chi Long (Rồng phun mưa)

Mệnh Thủy+   Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh)

Hợp màu trắng, bạc, ghi, xám, xanh dương, đen.

Kỵ màu vàng, nâu đất.

Tuổi 1952 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Tuổi 1952 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Mộc Đức

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Ra quan tiến lộc

Cung vận tốt

Hổ nhập nội

Hổ về đồng bằng

Nữ mạng

Thủy Diệu

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Ra quan tiến lộc

Cung vận tốt

Hổ nhập nội

Hổ về đồng bằng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: