Tuổi Giáp Ngọ 1954

71 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Ngựa   Vân Trung Chi Mã (Ngựa trong mây)

Mệnh Kim+   Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 1954 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Bệnh phù, tuyệt mệnh

Cung vận xấu

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Nữ mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Bệnh phù, tuyệt mệnh

Cung vận xấu

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Tuổi 1954 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Đồ hình, hỏa quang

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Đồ hình, hỏa quang

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: