Tuổi Ất Mùi 1955

70 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Dê   Kính Trọng Chi Dương (Dê được quý mến)

Mệnh Kim-   Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 1955 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Thiên ôn, thiên hỏa

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Thiên ôn, thiên hỏa

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Tuổi 1955 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Tam hợp

Hợi - Mão - Mùi

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Nữ mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Tam hợp

Hợi - Mão - Mùi

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: