Tuổi Bính Thân 1956

69 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Khỉ   Sơn Thượng Chi Hầu (Khỉ trên núi)

Mệnh Hỏa+   Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1956 trong năm 2024

Nam mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt

Nữ mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Tam Địa Sát

Cung Địa Sát, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Xà hãm tỉnh

Rắn bị nhốt


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: