Tuổi Đinh Dậu 1957

68 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Gà   Độc Lập Chi Kê (Gà độc thân)

Mệnh Hỏa-   Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1957 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Lục hợp

Địa chi hợp

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Bệnh phù, tuyệt mệnh

Cung vận xấu

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Lục hợp

Địa chi hợp

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Bệnh phù, tuyệt mệnh

Cung vận xấu

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Tuổi 1957 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Đồ hình, hỏa quang

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Đồ hình, hỏa quang

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: