Tuổi Mậu Tuất 1958

67 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Chó   Tiến Sơn Chi Cẩu (Chó vào núi)

Mệnh Mộc+   Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Hợp màu xanh dương, đen, xanh lá cây.

Kỵ màu trắng, bạc, ghi, xám.

Tuổi 1958 trong năm 2024

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: