Tuổi Quý Mão 1963

62 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Mèo   Quá Lâm Chi Thố (Thỏ qua rừng)

Mệnh Kim-   Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 1963 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Nữ mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Tuổi 1963 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Ra quan tiến lộc

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Ra quan tiến lộc

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: