Tuổi Giáp Thìn 1964

61 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Rồng   Phục Đàm Chi Long (Rồng ẩn ở đầm)

Mệnh Hỏa+   Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1964 trong năm 2024

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Lục súc lợi, tiến điền tài

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: