Tuổi Ất Tỵ 1965

60 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Rắn   Xuất Huyệt Chi Xà (Rắn rời hang)

Mệnh Hỏa-   Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1965 trong năm 2024

Nam mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Lục Hoang Ốc

Cung Hoang Ốc, kỵ làm nhà

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Thiên ôn, thiên hỏa

Cung vận xấu

Hổ nhập nội

Hổ về đồng bằng

Nữ mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Kim Lâu tử

Hại cho con cái

Lục Hoang Ốc

Cung Hoang Ốc, kỵ làm nhà

Ngũ hành tỷ hòa

Lưỡng Hỏa thành viêm

Thiên ôn, thiên hỏa

Cung vận xấu

Hổ nhập nội

Hổ về đồng bằng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: