Tuổi Bính Ngọ 1966

59 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Ngựa   Hành Lộ Chi Mã (Ngựa chạy trên đường)

Mệnh Thủy+   Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)

Hợp màu trắng, bạc, ghi, xám, xanh dương, đen.

Kỵ màu vàng, nâu đất.

Tuổi 1966 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Tử biệt, bại ngưu dương

Cung vận xấu

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Tuổi 1966 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Quý nhân quan lộc

Cung vận tốt

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Quý nhân quan lộc

Cung vận tốt

Long đắc vũ

Rồng gây mưa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: