Tuổi Quý Sửu 1973

52 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Trâu   Lan Ngoại Chi Ngưu (Trâu ngoài chuồng)

Mệnh Mộc-   Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

Hợp màu xanh dương, đen, xanh lá cây.

Kỵ màu trắng, bạc, ghi, xám.

Tuổi 1973 trong năm 2024

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Cẩu cuồng phong

Chó trúng gió độc

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Cẩu cuồng phong

Chó trúng gió độc


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: