Tuổi Ất Mão 1975

50 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Mèo   Đắc Đạo Chi Thố (Thỏ đắc đạo)

Mệnh Thủy-   Đại Khê Thủy (Nước khe lớn)

Hợp màu trắng, bạc, ghi, xám, xanh dương, đen.

Kỵ màu vàng, nâu đất.

Tuổi 1975 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Cát khánh vượng nhân

Cung vận tốt

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Hại Thái Tuế

Thái Tuế hại tuổi

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Cát khánh vượng nhân

Cung vận tốt

Thử ngộ điền

Chuột vào đồng lúa

Tuổi 1975 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Nhân công tiến điền

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Nhân công tiến điền

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: