Tuổi Bính Thìn 1976

49 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Rồng   Thiên Thượng Chi Long (Rồng trên trời)

Mệnh Thổ+   Sa Trung Thổ (Đất pha cát)

Hợp màu đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu đất.

Kỵ màu xanh lá cây.

Tuổi 1976 trong năm 2024

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Cát khánh vượng nhân

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Trị Thái Tuế

Trực Thái Tuế

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương sinh

Sinh nhập, tốt

Cát khánh vượng nhân

Cung vận tốt

Ngưu hồi sơn

Trâu về núi


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: