Tuổi Mậu Ngọ 1978

47 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Ngựa   Cứu Nội Chi Mã (Ngựa trong chuồng)

Mệnh Hỏa+   Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1978 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Kim ngân thiên lộc

Cung vận tốt

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Nữ mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Kim ngân thiên lộc

Cung vận tốt

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Tuổi 1978 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

La Hầu

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Sinh sản miếu vụ

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa

Nữ mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Phá Thái Tuế

Thái Tuế phá tuổi

Kim Lâu thân

Hại cho bản thân

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Can hợp

Thiên can tương hợp

Ngũ hành tương khắc

Khắc xuất, có hao tổn

Sinh sản miếu vụ

Cung vận xấu

Long đắc vũ

Rồng gây mưa


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: