Tuổi Mậu Ngọ 1978

47 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Ngựa   Cứu Nội Chi Mã (Ngựa trong chuồng)

Mệnh Hỏa+   Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời)

Hợp màu xanh lá cây, đỏ, hồng, cam, tím.

Kỵ màu xanh dương, đen.

Tuổi 1978 trong năm 2024

Nam mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Kim ngân thiên lộc

Cung vận tốt

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng

Nữ mạng

Vân Hớn

Sao chiếu mệnh

Ngũ Mộ

Niên hạn

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Can phá

Thiên can tương phá

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Hỏa hỏa diệt

Kim ngân thiên lộc

Cung vận tốt

Thố lộng nguyệt

Thỏ (mèo) giỡn trăng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: