Tuổi Tân Dậu 1981

44 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Gà   Long Tàng Chi Kê (Gà trong lồng)

Mệnh Mộc-   Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá)

Hợp màu xanh dương, đen, xanh lá cây.

Kỵ màu trắng, bạc, ghi, xám.

Tuổi 1981 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Diêm Vương

Niên hạn

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Lục hợp

Địa chi hợp

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Nữ mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên La

Niên hạn

Kim Lâu súc

Hại cho gia súc, vật nuôi

Nhì Nghi

Cung Nghi, làm nhà tốt

Lục hợp

Địa chi hợp

Ngũ hành tương sinh

Sinh xuất, có hao tổn

Nhân công chiết tuyết

Cung vận xấu

Mã trúng đao

Ngựa chiến bị thương

Tuổi 1981 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Kế Đô

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng

Nữ mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Địa Võng

Niên hạn

Xung Thái Tuế

Chính xung Thái Tuế

Nhất Kiết

Cung Kiết, làm nhà tốt

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Dương hồi ngàn

Dê về núi rừng


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: