Tuổi Giáp Tý 1984

41 tuổi (tuổi mụ)

Tuổi con Chuột   Ốc Thượng Chi Thử (Chuột ở nóc nhà)

Mệnh Kim+   Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Hợp màu vàng, nâu đất, trắng, bạc, ghi, xám.

Kỵ màu đỏ, hồng, cam, tím.

Tuổi 1984 trong năm 2024

2024 là năm Giáp Thìn, con Rồng, hành Hỏa+.

Nam mạng

Thái Dương

Sao chiếu mệnh

Toán Tận

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Nhân công tiến điền

Cung vận tốt

Kê giáp viên

Gà về vườn

Nữ mạng

Thổ Tú

Sao chiếu mệnh

Huỳnh Tuyền

Niên hạn

Tam Tai năm 3

Hạn Tam Tai năm cuối

Ngũ Thọ Tử

Cung Thọ Tử, kỵ làm nhà

Tam hợp

Thân - Tý - Thìn

Ngũ hành tương khắc

Khắc nhập, xấu

Nhân công tiến điền

Cung vận tốt

Kê giáp viên

Gà về vườn

Tuổi 1984 trong năm 2023

2023 là năm Quý Mão, con Mèo, hành Kim-.

Nam mạng

Thái Bạch

Sao chiếu mệnh

Thiên Tinh

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Cẩu cuồng phong

Chó trúng gió độc

Nữ mạng

Thái Âm

Sao chiếu mệnh

Tam Kheo

Niên hạn

Hình Thái Tuế

Thiên xung Thái Tuế

Tam Tai năm 2

Hạn Tam Tai năm giữa

Tứ Tấn Tài

Cung Tấn Tài, làm nhà tốt

Ngũ hành tương tranh

Lưỡng Kim kim khuyết

Sinh ly, tử biệt

Cung vận xấu

Cẩu cuồng phong

Chó trúng gió độc


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: