Lịch âm dương vạn niên

Tháng 11/2024 có 30 ngày, bắt đầu từ Mùng 1 tháng 10 (ÂL) (Thứ sáu 1/11/2024 tức 1/10/2024 âm lịch) đến Thứ bảy 30/11/2024 tức 30/10/2024 âm lịch.

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
1/10
Giáp Thìn
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
9
9
Pháp luật VN
10
10
Trùng Thập
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
Tết Hạ nguyên
Rằm tháng 10
16
16
17
17
18
18
19
19
Q.tế Đàn ông
20
20
Nhà giáo VN
21
21
22
22
Nhân Mã
Tiểu tuyết
23
23
Hội Chữ thập đỏ VN
24
24
25
25
26
26
27
27
29
29
30
30

Ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện...

Mùng 1 tháng 10 (ÂL)

Thứ sáu 1/11/2024 tức 1/10/2024 âm lịch

Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ bảy 9/11/2024 tức 9/10/2024 âm lịch

Tết Trùng Thập

Chủ nhật 10/11/2024 tức 10/10/2024 âm lịch

Tết Hạ Nguyên, Rằm tháng 10

Thứ sáu 15/11/2024 tức 15/10/2024 âm lịch

Ngày Quốc tế Đàn ông

Thứ ba 19/11/2024 tức 19/10/2024 âm lịch

Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ tư 20/11/2024 tức 20/10/2024 âm lịch

Ngày thành lập Hội CTĐ VN

Thứ bảy 23/11/2024 tức 23/10/2024 âm lịch

Lễ Tạ ơn (Thanksgiving)

Thứ năm 28/11/2024 tức 28/10/2024 âm lịch

Tiết khí và mùa

Tháng 11-2024 có các tiết và mùa sau:

Sương giáng

Đến 7/11

Tiết cuối thu

Lập đông

Từ 7/11 - 22/11

Tiết đầu đông

Tiểu tuyết

Từ 22/11

Tiết đầu đông

Ngày tốt trong tháng

Những ngày sau đây là ngày Hoàng đạo và có nhiều cát tinh (sao tốt) trong tháng 11 năm 2024:

Lưu ý: Xét tốt xấu còn phải căn cứ vào từng công việc cụ thể và mệnh tuổi của người chủ sự. Một ngày có thể tốt cho việc này nhưng lại xấu cho việc khác, tốt với người này nhưng lại không tốt đối với người khác. Do vậy phải xem cho kỹ.

Ngày xấu trong tháng

Những ngày sau đây là ngày Hắc đạo và có nhiều hung tinh (sao xấu) trong tháng 11 năm 2024:

Lưu ý: Xét tốt xấu còn phải căn cứ vào từng công việc cụ thể và mệnh tuổi của người chủ sự. Một ngày có thể xấu cho việc này nhưng lại tốt cho việc khác, xấu với người này nhưng lại không xấu đối với người khác. Do vậy phải xem cho kỹ.


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: